Státní ústav památkové péče a ochrany přírody ko2001100240